Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (k)

Česky Italsky
odstranit togliere
poslat spedire
mlčet tacere
navštívit visitare
pršet piovere
být zapotřebí bisognare
podlehnout soccombere
pokračovat continuare
odkrýt scoprire
vařit cucinare