Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (j)

Česky Italsky
letět volare
hasit spegnere
připravit preparare
chybět mancare
zdát se parere
plakat piangere
zapálit accendere
rozbít rompere
sloužit servire
vrátit se ritornare