Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (i)

Česky Italsky
očistit pulire
prodat vendere
přeložit tradurre
růst crescere
cestovat viaggiare
měnit cambiare
telefonovat telefonare
pamatovat si ricordare
jít camminare
nastoupit succedere