Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (h)

Česky Italsky
nést portare
zvednout alzare
platit pagare
sejít scendere
vyhrát vincere
probudit svegliare
smát se ridere
potkat incontrare
zapomenout dimenticare
nabídnout offrire