Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (g)

Česky Italsky
bydlet abitare
zavřít chiudere
umývat lavare
poslouchat ascoltare
odpovědět rispondere
dostat ricevere
upustit lasciare
spadnout cadere
čekat aspettare
sedět sedere