Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (f)

Česky Italsky
začít cominciare
vrátit se tornare
hledat cercare
ztratit perdere
uspět riuscire
vybrat si scegliere
narodit se nascere
obléct vestire
rozhodnout decidere
projet passare