Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (e)

Česky Italsky
volat chiamare
myslet pensare
vylézt salire
běžet correre
dívat se guardare
vařit cuocere
věřit credere
kupovat comprare
zemřít morire
zpívat cantare