Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (d)

Česky Italsky
cítit sentire
bydlet vivere
studovat studiare
požádat chiedere
hrát si giocare
najít trovare
držet tenere
otevřít aprire
pracovat lavorare
dávat přednost preferire