Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (ch)

Česky Italsky
jít za seguire
bavit divertire
vstoupit entrare
naučit se imparare
pomoct aiutare
položit porre
zůstat restare
stát se diventare
bát se temere
objevit se apparire