Italština/Materiály/Slovesa, tabulka (cs x it) 10 (b)

Česky Italsky
být stare
vidět vedere
umět sapere
jíst mangiare
mluvit parlare
líbit se piacere
vzít prendere
vyjít uscire
pít bere
číst leggere