Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná


Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o hysterii, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace editovat

Histrionská porucha osobnosti (F60.4)

Hysterie, nověji histriónská porucha osobnosti je závažné psychické onemocnění.

Část těla
psychická
Patří do skupiny
porucha osobnosti
Pacient
muži, nejčastěji však ženy
Délka léčby
dlouhodobá, prakticky nevyléčitelná
Způsob léčby
domácí dlouhodobá léčba, dlouhodobá komunitní léčba, nutná hospitalizace, pravidelné ambulantní návštěvy
Věk
děti, dospívající, dospělí, senioři

Anamnéza editovat

MA (malá anamnéza) editovat

Malá nebo taktéž minimální anamnéza obsahuje stručné shrnutí důvodu hospitalizace. V případě Hysterie například: Pacient dostal akutní kumulovaný záchvat po hádce s manželkou. Afektovaný, nespolupracující a hledající konflikt, slovní vyhrůžky v četně výhružek o sebepoškození. Doma se po hádce složil a manželka mu přivolala první pomoc. Podán diazepam na zklidnění a proti křečím. Dosud léčen na neurologii vegetativní labilita, podáván Hořčík proti křečím a lehké antidepresivum. Doporučeno psychologické a psychiatrické vyšetření.

 • podezření na duševní nemoc nemusí vzniknout okamžitě, může mýt dlouhodobý vleklý průběh

NO (nynější onemocnění) editovat

Obsahuje podrobné informace o akutní příčině hospitalizace, podrobnosti o přijetí do nemocnice i o začátku obtíží.

RA (rodinná anamnéza) editovat

Rodinná anamnéza je soupis výskytu onemocnění v rodině. Bývá obvyklé, že v případě duševní nemoci pacienta se vyskytuje nějaké duševní onemocnění i v rodině.

OA (osobní anamnéza) editovat

Je soupis všech prodělaných onemocnění chronologicky od narození po současnost.

 • V případě, že je pacient hospitalizován na lůžkovém psychiatrickém oddělení, je třeba zjistit jestli netrpí cukrovkou (dodávání inzulínu), poškození jater (mnohé léky jsou citlivé a zatěžují játra) a zda pacient může jíst běžnou stravu nebo má nějakou formu diety (kvůli vhodnému nastavení nemocniční stravy).
Příklad anamnézi
Narozen jako chtěné dítě. Porod proběhl předčasně v 32. týdnu, nízká porodní hmotnost dítěte. V dětství diagnostikována ADHD. Neprodělal žádná vážnější onemocnění ani neutrpěl žádné úrazy. V předškolním věku spíše plačtivý, konfliktní, těžko si zvykal na změny, nepravidelný denní režim, neklidný spánek. Ve školním věku pak nadměrná mrzutost, náladovost, podrážděnost, zvýšená unavitelnost, výrazná hyperaktivita, neschopnost soustředění a ovládání emocí, agrese, časté afekty. Z důvodů častých a nezvládnutých emocionálních výkyvů byl v dětství opakovaně v péči dětského psychologa. V dětství a dospělosti opakovaně hospitalizován na neurologii s podezřením na epileptický záchvat, EEG v normě, CT a MRI v pořádku. V dětství hospitalizován na psychiatrickém oddělení, předávkování antidepresivy. V dospělosti opakovaně hospitalizován na psychiatrii kvůli konfliktům s partnerkou, nezvládl emoce, afektovaný, vzteklý, přehnaně reagující. Časté návštěvy lékaře. Stěžuje si na pocity úzkosti, bušení srdce. Opakovaně hospitalizován na neurologii, kolapsové stavy, pravděpodobně zaviněné hyperventilací. Naposledy hospitalizován na psychiatrickém oddělení pro demonstrativní pokus o sebevraždu podřezáním žíly na levé ruce (pacient pravák), jako důsledek hádky s partnerkou, hádku emočně nezvládl.

FA (farmakologická anamnéza) editovat

Obsahuje informace o užívaných lécích.

 • Například jestli pacient nepotřebuje pravidelně inzulín atd.

SA (sociální anamnéza) editovat

Obsahuje informace o sociálních poměrech pacienta, především s kým bydlí a jaké má vztahy z rodinou, blízkými a přáteli, popřípadě kolik má přátel.

 • V případě podezření na duševní nemoc je sociální anamnéza velmi důležitá
 • svou roli hraje i případná možnost spolupráce rodinných příslušníků v terapii
 • zlepšení duševního stavu pacienta může mýt za následek zhoršení duševního stavu někoho z rodiny (změny duševního stavu mohou vyvolávat změny v celé sociální skupině, což je důsledek adaptace sociální skupiny)
Příklad anamnézy
Pacient je sociálně aktivní, často středem pozornosti. Má však potíže udržet si s ostatními kamarádský vztah. Sociální přizpůsobivost na nižší úrovni. Často neodhaduje situace, případně na ně reaguje neadekvátně, je afektovaný a snadno se urazí. V jeho chování se objevují tendence kupovat si přízeň kamarádů a také se vkládat do sporů ostatních (snaží se takto pomáhat kamarádům, vyhledává konflikt). Okruh jeho zálib a zájmů je orientován individualisticky. Nejvíce se věnuje práci na počítači (sociální sítě). Je sociálně aktivní, ale každý ho zklame. Má tendence manipulativního chování. Časté střídání partnerek, snadno se zamiluje, ale vztah si neudrží, partner ho vždy zklame a ublíží. Stěžuje si, že se nemá na koho spolehnout a že vždy někomu naletí, že ho partnerka nemilovala nebo ho podváděla. Má nerealistické požadavky na to jak by měla ideální partnerka vypadat.

Diagnóza editovat

Základní příznaky hysterie editovat

Protože hysterie patří do skupiny poruch osobnosti, je zde narušena schopnost emocí a vztahů. Na rozdíl od psychopatie je hysterická osobnost schopná vnímat emoce, i když jen emoce vlastní. Ale stejně jako psychopat není hysterická osobnost, schopna vnímat emoce druhých.

Psychopatická osobnost
žádné emoce k sobě - žádné emoce k druhým
Hysterická osobnost
hodně emocí k sobě (nezvládá je, emoce ji zahlcují) - žádné emoce k druhým
 • labilní emotivita (nestálá nálada, afekty, hodně emocí)
 • sebedramatizace, patos, teatrálnost
 • přehnaná koketnost, neustálé flirtování jehož cílem je upoutání pozornosti
 • snaha být středem pozornosti, nesnáší klid, potřebuje vzrušení, drama, akci
 • sugestibilita, zvýšená ovlivnitelnost ostatními lidmi
 • egocentrismus
 • infantilita
 • neustálá touha po ocenění
 • přehánění, vymýšlení, lhaní
 • osobu lze snadno urazit, samolibost a trucovitost
 • trvalé manipulativní chování a citové vydírání
 • může se objevit hypochondrie
 • proměnlivé a nestálé city, snadno se zamilují, potom ve všem hledají překážku, upozorňují na každou i sebemenší chybu druhých a snaží se vztah ukončit, zničit (destruktivní chování)
 • na partnera používá manipulativních her (často ve významu chytáku, léčky) a snaží se prokázat, že partner jej nemiluje nebo podvádí, hledá sebemenší důvod být v pozici ublížené osoby
 • vztahy mají vždy komplikované a dramatické
 • jejich chápání vztahů není založeno na realitě, ale na fantazii toho jak má ideální vztah vypadat, tato idea je nedosažitelná a neuspokojitelná a tak se stává zdrojem dramatizace a zvyšování napětí ve vztahu. Proto se u této osoby nelze nikdy zavděčit a získat uznání.
 • touží po naprosté svobodě, ale jen pro sebe, druhému ji nedopřeje (svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého; to ale hysterická osobnost neuznává a tak se z vlastní absolutní svobody stává i absolutní nesvoboda pro druhého)
 • hysterická osobnost se nechce podřídit, chce sama určovat pravidla
 • jiným metrem měří sobě a jiným metrem druhým
 • vždy a všude musí mít pravdu
 • lásku si vynucuje a v partnerovi se snaží vzbudit pocit viny
 • snadno se urazí, ale těší ji sladké usmiřování
 • má schopnost vcítit se, ale pouze do sebe. Umí však působit, že velmi cítí z druhými.
 • hysterická osobnost žije ve své vyfabulované realitě, které je lehko uvěřit na základě herecké přesvědčivosti (této pohádce o sobě na určité úrovni věří a potřebuje věřit)
 • hysterické osobnosti mívají schopnost výřečnosti a mnohdy i charisma.
 • jejich chování se zaměřuje na dosažení okamžitého uspokojení, které nejsou schopni odložit (pocit který je ovládne, musí vyjádřit teď hned)
 • hysterická osobnost umí učinit mimořádně dobrý dojem (jinak se chová na veřejnosti a jinak v soukromí, cizí se snaží okouzlit svou dokonalostí zatímco své nejbližší se snaží deptat)

Léčba editovat

Projekty uživatelů týkající se hysterie editovat

Hysterická osobnost ve filmech a hudbě editovat

 • film Vrtěti ženou, odkaz, čsfd.cz, text distributora: Příběh mladého lékaře Mortimera Granvilleho (Hugh Dancy) se odehrává ve viktoriánské Anglii. Pokrokovému Mortimerovi vadí, že většina nemocnic ignoruje nejnovější lékařské teorie a výzkumy a nadále léčí pacienty pomocí pijavic a pouštěním žilou. Když ho vyhodí z posledního místa, skončí jako zaměstnanec Dr. Roberta Dalrympleyho (Jonathan Pryce), který se specializuje na léčbu žen trpících "hysterií". Doktor Dalrympley spolu se svým nejlepším přítelem (Rupert Everett) jsou k novým metodám léčení naopak velmi otevření a každý experiment a novinku vítají s nadšením. Společně sestrojí důmyslný nástroj /vibrátor/, který ženám podivuhodně rychle a efektivně umožňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu... Zakrátko se zpráva o jejich zázračném přístroji roznese a čekárna jejich ordinace je stále plná „hysterických“ žen, které chtějí pomoc. Jediná žena, která v převratný vynález nemá důvěru je svobodomyslná a feministicky založená Charlotta (Maggie Gyllenhall), dcera lékaře Dalrympleyho. A právě do ní se Mortimer beznadějně zamiluje…
 • písnička Nafrněná, Barbara Poláková, odkaz, youtube.com, Obsah: Parodie na hysterickou osobnost několika žen
 • písnička Kráva, Barbora Poláková, odkaz, youtube.com, Obsah: Parodie na hysterickou osobnost jedné ženy