Historický tanec

Studium historického tance je náročná disciplína. Historikům pomáhají archeologové se svými vykopávkami, architekti mohou dodnes na vlastní oči studovat množství památek středověku, renesance či baroku. Kunsthistorikové nalézají objekty svého zájmu v galeriích. Zájemci o interpretaci staré hudby to mají už složitější: sice nacházejí zápisy not, ale otázka interpretace je již hodně diskutovanou záležitostí - Edison vynalezl svůj fonograf, žel, příliš pozdě. A o to horší to máme s interpretací starého tance!

Tance podle období a místaEditovat

StředověkEditovat

Z období středověku se nezachovaly prakticky žádné taneční historické prameny. Kultura v Českých zemích na přelomu XV. a XVI. století se označuje jako pozdní či Jagellonská gotika a Jagellonci do Čech přinesli kulturu z Itálie v období, kterou nazýváme jako raná renesance; proto často dochází k matení pojmů, zvlášť když se při dnešních rekonstrukcích italských tanců XV. století (Danza del Quattrocento) v Čechách používají kostýmy z období gotiky a tyto tance se označují jako "gotické".

RenesanceEditovat

ItalskáEditovat

Italská renesance je prvním dějinným obdobím, ve kterém bylo (díky rychle se šířícímu Gutembergovu vynálezu z roku 1447) vydáno a ze kterého se nám zachovalo více traktátů, zabývajích se tancem. Italskou renesanci v tanci dělíme na dvě období, kterým pro jejich zásadní odlišnost věnujeme samostatné články:

(Z předcházejícího období trecenta, tj. XIV. století, se žádné záznamy s taneční tematikou nezachovaly.)

FrancouzskáEditovat

AnglickáEditovat

ManýrismusEditovat

Přelom XV. a XVI. století a začátek XVI. století. V Habsburské říši tomu odpovídala přibližně doba konce panování Rudolfa II.

BarokoEditovat

AnglieEditovat

XIX. stoletíEditovat

SeminářeEditovat

MLŠSH - Mezinárodní škola staré hudby

Dvacátýpátý ročník, tři třídy historického tance, Valtice http://www.early-music.cz/cz/index.php?page=tridy

RondEditovat

Lidi kolem taneční skupiny Rond:

RekonstruktořiEditovat

Tanečníci i teoretikové, zabývající se historickým tancem. (V závorce uvedeno, na co se nejvíce specializuje)

Podle jazyka, kterým kdo publikuje:

csEditovat

enEditovat

Související stránkyEditovat

OdkazyEditovat

WWW stránky historického tanceEditovat

ČeskéEditovat

AnglickojazyčnéEditovat

FrancouzskéEditovat

ItalskéEditovat

NěmeckéEditovat

ManuskriptyEditovat

Taneční hudbaEditovat

Semináře a kursy historického tanceEditovat

Diskusní fóra historického tanceEditovat

Historicky orientované diskotékyEditovat

Taneční skupiny, usilující o interpretaci historického tanceEditovat

LiteraturaEditovat

openlibrary.orgEditovat