Emacs/modes – editační módy u Emacsu

Major and Minor Modes editovat

Přepnutí editačního modu editovat

M-x

např.:

M-x web-mode

Programové zdroje editovat

Multi editovat

  • Emacs/web-mode – autonomní major-mód pro editaci webových šablon