Záloha metadat

Úvod editovat

Čím více máme na dat, tím obtížnější, náročnější, ale i důležitější je postarat se o jejich zálohu. Zazálohovat veškerá data znamená mít k disposici minimálně tak velký prostor, jaký dotyčná data (po případné komprimaci) zabírají. Takový problém řešíme ve článku Záloha dat.

Metadata obecně znamenají "Data o datech" neboli "údaje, popisující jiná data", což může zahrnovat i popis toho, kde a jakým způsobem jsou jiná data uložena, formátována atp. Tato metadata zabírají zpravidla mnohanásobně menší objem, než samotná data, ovšem jejich ztráta či poškození má pro samotná data daleko katastrofálnější následky, než poškození samotných dat. Proto se vyplatí věnovat zvláštní pozornost zálohování a redundanci právě takovýchto dat. V případě, že dojde v budoucnu k havárii či jakýkoli problémem se čtením dat, mohou nám být záložní metadata vydatnou pomocí při našich pokusech o záchranu dat.

Dle médií editovat

Dle uživatelů editovat