Wikiverzita:Koncepce rozvoje pro rok 2010

Plnění předchozí koncepce na š. r. 2008/2009Editovat

 
Vítězný návrh loga od Snorkyho

Následují ve stručnosti body, které byly součástí koncepce pro školní rok 2008/2009:

 • nárůst počtu stránek – počet stránek postupně narůstá (prosinec 2009 máme 1400 stránek); nedaří se ale zvyšovat počet dokončených výukových materiálů a aktivit
 • nárůst počtu uživatelů – nedaří se, počet stálých uživatelů nenarůstá (již existujme 1,5 (2,5) roku)
 • synchronizace systému – na Hlavní straně bylo zprovozněno periodické střídání, v současné době se připravuje extenze memorize (odkaz bude doplněn později); jinak se ale synchronizace nedaří, u Nadace bylo žádáno o grant, který neprošel
 • odborná konference – nekonala se
 • podpora ostatních projektů - funguje kurz Práce na Wikipedii, který se i postupně rozvíjí, dále se připravuje kurz Práce na Wikislovníku; zatím nebyly na Wikiverzitě vyvinuty materiály, které by se mohli přesouvat na jiné projekty (občas nějaké to heslo z PnW)
 • mezinárodní spolupráce wikiverzitní komunity – od Moultonovy kauzy neprobíhá velký mezinárodní dialog, byla schválena barva loga (zůstává modrá), chybí pravidla výzkumu požadované Nadací, české Wikiverzitě chybí „slogan“ a „motto“; ruská Wikiverzita založila Russian Wikiversity Agency, pro mezinárodní spolupráci (zatím se ale neví, jak to bude fungovat)
  • Sandbox Server – přišli jsme o Sandbox Server a jeho vlastník, nemá zájem ho dále udržovat
  • Wikiversity Beta – na Wikiversity Beta vznikla v listopadu 2009 ruská Wikiverzita, jinak se zde nic moc neděje

Koncepce rozvoje pro rok 2010Editovat

Co je třebaEditovat

Zde doplňte co je třeba:

 • navyšovat počet stálých uživatelů
  • prezentovat projekt navenek
 • navyšovat počet občasných uživatelů
  • prezentovat projekt navenek
   • prezentace na soukromých školách
   • prezentace v časopise Wikimedium
   • prezentace na Wikikonferenci
   • prezentace na odborných konferencích
   • prezentace na blogu Sdružení
   • prezentace na knižních veletrzích
   • prezentace na Linux Expo
  • dopsat Wikiverzita:Wikiverzita
  • dopsat Nápovědu
  • prezentovat se již hotovými projekty (Sny, Práce na Wikipedii, Projekt: Kvetení rostlin…)
  • udělat několik žádaných výukových kurzů (Angličtina, Španělština, Židovské, Rómské, Vietnamské dějiny) v rámci organizace výuky
  • udělat několik kvízů (ty zatím na jiných WMF projektech chybí) v rámci OER
  • vydávat časopis Wiki-Wiki v přijatelném formátu
 • pracovat na technickém rozvoji projektů
  • zkoušet a zabudovávat nové extenze
   • potřeba společné wiki mimo strukturu WMF pro zkoušení nových extenzí
  • upravovat nové extenze pro potřeby české Wikiverzity
   • potřeba společné wiki mimo strukturu WMF
   • potřeba odborníků na PHP a JavaScript
  • vyvíjet nové extenze pro českou Wikiverzitu
   • potřeba společné wiki mimo strukturu WMF
   • potřeba znát dobře PHP a JavaScript
 • zaplatit doménu sandboxserver.org
 • spolupodílet se na obnovení projektu Sandbox Server
 • uspořádat odbornou konferenci
 • dodělat zajímavé nápovědy k šablonám

Priority podle důležitostiEditovat

Zde by měli být jednotlivé priority seřazeny podle důležitosti. Pokud tu bude priorita, které se nechce nikdo aktivně ujmout, zamyslete se, jestli je opravdu prioritní. Priority bez zájemců o jejich zpracování budou vyhozeny.