Wikiverzita:Šablony

Tato stránka není ještě hotová.

Šablony jsou kusy standardizovaného textu, které lze vkládat do textu stránky jednoduchým příkazem.

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.