Wiki Rádio/Hudební vata

Vzhledem k tomu, že je nás tu málo, tak bude třeba vytvořit nějaké sekvence hudební vaty. No možná, by se do budoucna dal naprogramovat robot, který by rádio sytil hudbou z Commons.