Volný hudební materiál

Volný hudební materiál zahrnuje veškerý hudební materiál (noty, midi soubory, nahrávky skladeb a jejich částí atd.), které možno nejen volně šířit, ale též volně upravovat a tím pádem využívat v rámci různých projektů w:Wikimedia.

Dostupnost volného hudebního materiálu je obecně ještě obtížnější, než např. u materiálu psaného. Je to dáno jednak tím, že zatímco knihtisk byl vynalezen před půl tisíciletím a za tu dobu máme k disposici množství knih a dalších dokumentů, u nichž již autorská práva vypršela, pak technika záznamu zvuku je stará teprve asi jedno století.

Znamená to, že z důvodů vypršení autorských práv máme k disposici relativně velké množství volného notového materiálu, ale málo zvukových nahrávek.

Dalším faktorem je, že dnešní lidé málo čtou, ale hodně poslouchají moderní hudbu, a proto se prodej hudby stal výnosným artiklem a vydavatelé se snaží své příjmy ochránit všemožným způsobem. Legislativa v tomto oboru je natolik komplikovaná, že může ztěžovat dokonce volné šíření i vlastních nahrávek autorů a interpretů.

Jednou z možností, jak získat vlastní volnou hubu, by mohlo být založení vlastní Wikikapely, i když, jak svrchu zmíněno, i v tomto případě může být zajištění volné licence problematické.