Vedení a řízení lidí/Upoutávka

FrankRobinsonMedalOfFreedom.jpg

Vedení a řízení lidí je vzdělávací kurz, zabývající se psychologií a sociálními vztahy odkrývající dovednosti vést a řídit různé druhy a velikosti skupin lidí, jejich koučování a delegování, organizování a budování týmů, spolupráce na společných cílech, podobných cílech nebo rozdílných cílech, plánování a koncepční řešení, manipulace, asertivita.