Varhanářství

Varhanářství je považováno za řemeslnou živnost, při které varhanář navrhuje a staví či opravuje nebo rekonstruuje píšťalové varhany a nástroje jim podobné, jako jsou positivy, portativy, regály, harmonia, flašinety, orchestriony, zvonkohry aj. Kromě toho může varhanář tyto nástroje i intonovat a ladit, i když někdy si varhanář pro tyto poměrně specializované činnosti raději přizve intonéra a ladiče. Zrovna tak večkeré součásti tak komplikovaného nástoje, jako jsou varhany, nemusí vyrábět sám – např. píšťaly si nechá zhotovit u píšťaláře.

Zvláštní kapitolu tvoří varhanní skříň a její výzdoba. Tu často neprování varhanář sám, ale přenechává ji truhláři, případně uměleckému truhláři, podílí se na ní řezbář, malíř atd. Na instalaci ventilátoru a dalších elektrických zařízení se zase podílí elektrikář.

Dle intenzity zásahu můžeme rozlišovat např. následující činnosti, prováděné v rámci varhanářství:

  • údržba varhan, čištění = běžná, pravidelná údržba, kontrola stavu, čištění
  • ladění varhan
  • intonace varhan
  • opravy varhan = zpravidla běžné či příležitostné opravy, výměna prasklých per atd.
  • rekonstrukce varhan = velký zásah
  • přestavba či dostavba varhan = často za účelem změny či rozšíření stávající disposice
  • stavba varhan = stavba nových varhan

Související stránkyEditovat

PodstránkyEditovat

OdkazyEditovat