VS/Audiovizuální záznam

< VS
v přípravě

AV záznam ve Wikipedii
potřeba pokrýt:

  • různé typy např. konference, veřejná jednání/slyšení, ..
  • legislativní náležitost
  • ukázky dobré praxe
  • archivace
  • technické řešení