Ubuntu/mount – pojednává o mountování disků aj. svazků

Nástroje na připojování a odpojování svazků

editovat

Dočetl jsem se, že o automountování svazků se v prostředí GNOME stará správce souborů Nautilus – to se mu dá povolit nebo zakázat v nastavení

gconf-editor &

Kromě klasického příkazového řádku

mount

lze svazky také připojovat a odpojovat utilitou "Diskový nástroj"

Při automountu se vytvoří přípojný bod (tj. prázdný podadresář) v adresáří /media. Pokud je svazek naformátován windowsovsky (vfat nebo ntfs), pak vlastníkem adresáře je uživatel a se zápisem nejsou problémy.

Pokud je však svazek naformátován linuxovsky (např. ext2, ext3 aj.), pak je vlastníkem /media/přípojný-bod root s právy rwxr-xr-x a uživatel tím pádem nemá práva zápisu. Jak to řešit? Na tuto otázku jsem přímo zatím nic nevygoogloval.

Zkusíme vymyslet různé obezličky:

/etc/fstab

editovat

Pokud se jedná o svazek, který připojujeme častěji, můžeme si sami vytvořit příslušné přípojné body a nadefinovat vlastnosti připojení do /etc/fstab. Problém je, že např. USB zařízením se může přiřadit pokaždé jiné device. Řešením je zjistit device-id:

ls -l /dev/disk/by-uuid

Dostaneme např. (příklad disku Záloha metadat/Kychot/GoFlex):

lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-12-21 09:47 56293C304543EBC7 -> ../../sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-12-20 21:25 b6943eaf-9da2-4014-b82b-bd37ab39f5a8 -> ../../sdc2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-12-20 21:25 67585f10-080b-45a8-a3c0-f93d84ef0bc8 -> ../../sdc3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 2010-12-20 21:25 ce39fdd3-f880-48e2-92c8-2bafe56e65f1 -> ../../sdc4

Pak si můžeme vytvořit vlastní mountpointy, např. dle názvu disku a labelů oddílů:

cd /
mkdir GoFlex
cd GoFlex
mkdir 1NTFS60G
mkdir 2UBUN60G
mkdir 3HUGE300G
mkdir 4__57G
chown petr.petr 1NTFS60G
chown petr.petr 2UBUN60G
chown petr.petr 3HUGE300G
chown petr.petr 4__57G