Ubuntu/balíky

Ubuntu používá balíkovací systém Debian, tj. soubory s balíky mají příponu .deb.

Oblíbenost jednotlivých balíků se sleduje.

Seznam nainstalovaných balíků

editovat


apt list --installed
dpkg -l


Jen ty, nainstalované ručně:

apt list --manual-installed
apt-mark showmanual
apt-mark showmanual | sort | grep -v -F -f <(apt show $(apt-mark showmanual) 2> /dev/null | grep -e ^Depends -e ^Pre-Depends | sed 's/^Depends: //; s/^Pre-Depends: //; s/(.*)//g; s/:any//g' | tr -d ',|' | tr ' ' '\n' | grep -v ^$ | sort -u)

Asi nejlepší je:

comm -23 <(apt-mark showmanual | sort -u) <(gzip -dc /var/log/installer/initial-status.gz | sed -n 's/^Package: //p' | sort -u)

Oblíbené balíky uživatelů

editovat

Vzhledem k tomu, že někdy jsou s upgrade celé instalace problémy, je nutné instalovat Ubuntu znova a znova si doinstalovat oblíbené balíky. K tomuto účelu je dobré si někde udržovat seznam instalovaných balíků, aby bylo možno jejich opětnou instalaci urychlit.