UK = Univerzita Karlova

I když zkratka UK může mít různé významy, na Wikiverzitě znamená nejčastěji Univerzitu Karlovu.

Fakulty editovat