Uživatel:Nesnera/Pískoviště/Šablona prakticky


1. Identifikační čísloEditovat

i-102-587

2. KódEditovat

Ministerstvo vnitra

3. Pojmenování (název) životní situace.Editovat

Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

4. Základní informace k životní situaci.Editovat

Fyzická osoba je povinna oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Editovat

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situaceEditovat

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situaceEditovat

Požár ohlaste: telefonicky - na tel. číslo 150, příp. 112, nebo osobně - na nejbližší ohlašovně požáru.

8. Na které instituci životní situaci řešitEditovat

Obraťte se na příslušný hasičský záchranný sbor (příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitEditovat

10. Jaké doklady je nutné mít s sebouEditovat

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciEditovat

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditEditovat

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníEditovat

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceEditovat

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványEditovat

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

16. Elektronická služba, kterou lze využítEditovat

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupujeEditovat

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

18. Jaké jsou související předpisyEditovat

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíEditovat

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíEditovat

Sankce jsou stanoveny § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazyEditovat

22. Další informaceEditovat

Můžete se obrátit na příslušný hasičský záchranný sbor.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměEditovat

Hasičský záchranný sbor České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešitEditovat

25. Za správnost popisu odpovídá útvarEditovat

Ministerstvo vnitra České republiky - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, odbor prevence

26. Kontaktní osobaEditovat

pplk. Mgr. Radek Kislinger

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dniEditovat

28. Popis byl naposledy aktualizovánEditovat

2014-01-01

29. Datum konce platnosti popisuEditovat

2014-09-15

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaceEditovat

Bydlení

Meta 1 - gestorEditovat

{{{Meta 1 - gestor}}}

Meta 2 - oblastEditovat

{{{Meta 2 - oblast}}}

Meta 3 - podoblastEditovat

{{{Meta 3 - podoblast}}}