Uživatel:Nesnera/Pískoviště/Účto (software)

(manuál k aplikaci Účto. Dočasně zde, neboť není 100% jistý název a úroveň + cílovka popisu. Pravděpodobně dojde k přesnu do projektu Wikiknihy)

nejasnosti/dotazy hledat podle "??"


Obecné info na úvodEditovat

Aplikace účto vznikla úpravou aplikace Piroplacení (https://proplaceni.pirati.cz) vytvořené pro potřeby České Pirátské strany. Protože tato organizace má mnohá specifika (wiki, složitou organizační a schvalovací strukturu), jsou občas součástí účta funkce, které jiná organizace nevyužije. V dalším je označuji jako "pirate-specific issue".

Uživatelé a roleEditovat

Jednotliví uživatelé se přihlašují přes SSO, mají přiděleny role. Role mohou být (mj):

 • hospodář (schvaluje žádosti o proplacení z hlediska oprávněnosti; sso_finman)
 • propláceč (proplácí a potvrzuje žádosti schválené hospodářem z hlediska dostatku prostředků; sso_cashier)
  • odpovídá to "Vedoucí"??
 • správce smluv (sso_contrman) - má práva vyplývající z názvu funkce
 • ajťák (sso_techman) - vidí některé technické detaily aplikace, nemá práva k účetním záležitostem

Co znamená "Pořadí ve funkci"?? (+rozdíl mezi 0 a 1)

RozpočtyEditovat

Každý rozpočet platí v rámci jednoho kalendářního roku. Rozpočtů může být v rámci organizace více; obvykle v případě že organizace má více středisek (Institucí). Každý rozpočet "patří" jedné instituci.

Struktura (složky) rozpočtuEditovat

Složky mohou být příjmové nebo výdajové. Složky rozpočtu si lze představitt jako obálky s penězi určenými na určitou kategorii výdajů (např. propagace, provoz, mzdy..) nebo příjmů (dotace, výnosy z podnikání, členské příspěvky).

Strukturu složek lze navrhnout libovolně, dle potřeb příslušného rozpočtu.

ZáměryEditovat

Záměr je obecný pojem pro hromádku výdajů, které spolu logicky souvisejí (např. pořádání sportovní akce nebo rekonstrukce sídla). Každý jednotlivý výdaj (viz dále Žádosti o proplacení) musí spadt pod nějaký záměr. U záměru zejména definujeme hospodáře (osobu/osoby zodpovědné za schvalování jednotlivých výdajů), limity a přiřazený bankovní účet.

Proplácení (žádosti o proplacení)Editovat

Jsou způsobem, jak komukoliv proplatit konkkrétní výdaj (např. nákup občerstvení na sportovní akci nebo výmalbu v rámci rekonstrukce sídla). Žádost může zadat libovolný uživatel aplikace; schvaluje ji hospodář a propláceč. K žádosti o proplacení žádající dodává podrobnosti (zejména účetní doklady a účet, na nějž má být žádost proplacena) Je-li aplikace připojena na FIO banku, umí automaticky vytvořit a naimportovat příslušné příkazy k úhradě do banky, kde je poté osoba s podpisovým právem hromadně podepíše. Pokud není propojení, lze stahovat příslušné XML příkazy pro banku z detailu záměru.

BankaEditovat

Seznam bankovních účtů organizace. Pokud je zprovozněno API propojení na FIO banku (nutný token), lze zde nalézt také seznam obratů na bankovním účtu.

InstituceEditovat

Instituce je obecý název pro organizační jednotku. Seznam institucí tedy slouží k definování struktury organizace. Instituce mohou být vlastníkem rozpočtu (tím, kdo fyzicky kontroluje peníze). Je potřeba vytvořit aspoň jednu instituci vlastnící rozpočet.

 • ID ve wiki - Pirate-specific issue.
 • Druh ?? + kde se konfiguruje
 • Jak vytvořit testovacího uživatele - toto nelze; testování probíhalo na samostatné instanci aplikace.
 • "Může být vlastníkem rozpočtu?" ??
  • jak má "správně" vypadat uspořádání pro
   • "autonomní" suborganizace
   • jediné vedení

SmlouvaEditovat

..

SprávaEditovat

Klíčová nastavení se provádí v souboru xxx

aplikaceEditovat

Na adrese <URL>/spravce/ lze získat informace o stavu HTTP a HTTPS hlaviček aktuálně přihlášeného uživatele

 • k čemu je odrážka "Skladba rozpočtu"??

uživatelůEditovat

...

Uživatelská nastaveníEditovat

Po přihlášení je na <URL>/dashboard/ dostupný odkaz na uživatelský profil (<URL>/uzivatel/profil/). Jde o informativní výpis o kontaktním e-mailu uživatele a jemu přidělených rolích, které může uživatel s rolí spráce (de)aktivovat (není dobrý nápad si správcovskou roli vypnout 😉)