Uživatel:Kychot/pohřeb

Na úvod si prosím přečtěte Diskuse s uživatelem:Kychot/pohřeb#Proč to?

Plánuji to předběžně na celý weekend, aby si na to lidi mohli udělat čas – pokud zrovna nebudou mít lepší program. A pokud budou, tak prosím, aby to někdo alespoň zdokumentoval na nějaké video pro ty, kteří budou mít důležitější program. A případně i pro prapotomky, kteří se ještě nenarodili. Jako „„vzpomínku““ na prapra...pradědečka :-)

PátekEditovat

Odpoledne a večerEditovat

 • Ještě nevím co – a jestli vůbec
 • Nějaká hezká akce – hlavně pozvání na sobotu neděli

SobotaEditovat

Dopoledne – přednáškyEditovat

Myslím to něco jako krátké přednášky na téma Život + Smrt – z různých pohledů: Věda & víra, biofyzika, biologie, evoluce, filosofie, religionistika, theologie, umění, ...

 • Místo konání: chtěl bych požádat ETF o poskytnutí velké přednáškové místnosti. Anebo snad rovnou Velkou aulu Karolina? No, ještě to budu muset pořešit

Poledne – obědEditovat

Společný oběd někde poblíž. Nejlépe nějaká restaurace s vlastním pivovarem. Ještě budu muset prosondovat.

Odpoledne – bohoslužbyEditovat

Vlastní pohřeb s bohoslužbou varhanním koncertem. Nejspíš u Martina ve zdi:

J. S. Bach: Praeludium & 10 Dogmatických chorálů & fuga Es-durEditovat

Celou bohoslužbu rámuje Praeludim & 10 Dogmatických chorálů & fuga Es-dur J. S. Bacha:

Preludium Es-durEditovat

I. KyrieEditovat

3 velké verse, 3 malé verse:

OtecEditovat

Kyrie Gott Vater in Ewigkeit – Bože náš, jenžs Otec od věčnosti

 • BWV 669
 • BWV 672
SynEditovat

Christe, Aller Welt Trost – Pane Ježíši Kriste

 • BWV 670
 • BWV 673
DuchEditovat

Kyrie Gott heiliger Geist – Bože náš, jenžs Duch od věčnosti

 • BWV 671
 • BWV 674

II. GloriaEditovat

Allein Gott in der Höh' sei Ehr' – Samému Bohu sláva čest

 • BWV 675
 • BWV 676
 • BWV 676a
 • BWV 677

III. DesateroEditovat

Dies sind die heil'gen zehn Gebot' – Tať jsou svatá přikázání

 • BWV 678
 • BWV 679

IV. CredoEditovat

Wir glauben all' an einen Gott – Věříme ve Všemohoucího

 • BWV 680
 • BWV 681

V. Otče nášEditovat

Vater unser im Himmelreich – Otče náš, jenž v nebi bydlíš

 • BWV 682
 • BWV 683
 • BWV 683a

VI. KřestEditovat

Christ unser Herr zum Jordan kam – Cesta k nebi nová, živá

 • BWV 684
 • BWV 685

VII. De profundisEditovat

Aus tiefer Not schrei' ich zu Dir – Z hlubokosti volám k tobě

 • BWV 686
 • BWV 687

VIII. Večeře PáněEditovat

Jesus Christus unser Heiland – Ó Spasiteli Ježíši

 • BWV 688
 • BWV 689

Závěr – Fuga Es durEditovat

Další odkazy:

VečerEditovat

Nejspíš něco na způsob běžných narozeninových oslav u nás doma v Klukovicích.

NocEditovat

Zajistit možnost přespání na zahradě (stany – dle ročního období) a u nás v domě.

NeděleEditovat

Dopoledne – bohoslužbyEditovat

Bohoslužby dle vlastního výběru, dle možností v ekumánickém duchu:

 • ČCE: Braník
 • OS: Malešice
 • ŘKC: ještě musím navázat nějaký ekumenický kontakt – zatím uvažuji Zlíchov či Slivenec, případně i Radotín (kytarový koncert: Matěj Rak, bude-li živ a zdráv!)

Poledne – obědEditovat

Opět nějaký společný oběd někde – zvládlo by se to už v Klukovicích?

OdpoledneEditovat

Nějaké oddechové akce v Klukovicích a okolí

VečerEditovat

Opět na zahradě

NocEditovat

Možnost přespání pro pozůstalé.

FinanceEditovat

Bohužel mé finance nedosahují takové výše, jako třeba u Hlávky, abych s tím založil nějakou nadaci. Ale aspoň ten weekend aby se z toho zaplatil. Řádově nějaký 100 tis. Kč myslíte, že by stačilo?

Odkazy a zdrojeEditovat

(Míní se tím odkazy a zdroje zejména literární, ale kdyby byly i nějaké hmotné, možno je sem rovněž vhodně zařadit.)