Uživatel:Kychot/emgdb stru.sql

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Databáze: `emgdb`
--
-- v. 0.48 - přidány sloupec `gain`
--

DROP TABLE IF EXISTS `invor`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `invor` (	# INVestigation – ORiginal file prom EMG
 `inv`   varchar( 3) NOT NULL,	# alfanumerický kód vyšetření
 `num`   int  ( 5) default NULL,	# číslo vyšetření (přirazené myografem)
 `cdn`   int  ( 3) default NULL, # CD number = číslo CD, na kterém byl soubor uložen
 `invfile` varchar( 15) default NULL,	# jméno souboru
 `mtime`  varchar( 19) default NULL,	# čas vytvoření (změny) souboru (ISO string)
 `date`   date     default NULL,	# datum vyšetření (dle myografu)
 `age`   int  ( 3) default NULL,	# věk vyšetřovaného
 `person`  varchar( 5) default NULL,	# zkratka příjmení a jména vyš. osoby
 `birth`  date     default NULL,	# datum narození
 `surname` varchar( 15) default NULL,	# příjmení (bez diakritiky)
 `name`   varchar( 15) default NULL,	# jméno (bez diakritiky)
 `sex`   varchar( 1) default NULL,	# pohlaví: m,f
 `n1`    int  ( 3) default NULL,	# asi nějaké číslo (1 byte)
 `n6`    int  ( 3) default NULL,	# asi nějaké číslo (1 byte)
 `height`  int  ( 3) default NULL,	# výška v cm
 `comment` varchar( 15) default NULL,	# komentář (z okénka, kam se píše ambulance)
 `dg`    varchar( 15) default NULL,	# diagnosa
 `text`   text     default NULL,	# zatím nevyužito
                    # 18 polí celkem 
 PRIMARY KEY (`inv`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='investigation – original table';

DROP TABLE IF EXISTS `bin`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bin` (	# binární soubor s EMG křivkami
 `inv`   varchar( 3) NOT NULL,	# alfanumerický kód vyšetření
 `ltr`   varchar( 1) NOT NULL,	# letter = rozlišení souboru se záznamem
 `filename` varchar( 15) NOT NULL,	# název souboru
 `invlabel` varchar( 8) default NULL,	# začátek názvu souboru
 `num`   int  ( 10) NOT NULL,	# číslo vyšetření (čtyřčíslí v názvu souboru)
 `ext`   varchar( 5) NOT NULL,	# extense souboru
 `mtime`  varchar( 19) NOT NULL,	# čas vytvoření (modifikace) souboru
 `size`   int  ( 3) default NULL,	# velikost souboru v bytech
 `nchan`  varchar( 2) default NULL,	# počet kanálů
 `sfreq`  int  ( 6) default NULL, # sampling frequency [Hz]
 `gain`   varchar(200) default NULL, # zesílení kanálů (uV) jako seznam = čísla oddělená čárkami
 `duration` bigint ( 12) default NULL,	# délka vyšetření v mikrosekundách
 `comment` varchar(255) default NULL,	# komentář
                    # 12 polí celkem
 PRIMARY KEY `filename` (`filename`),
 KEY (`inv`, `ltr`),
 UNIQUE KEY `mtime` (`mtime`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='binary datafile';

DROP TABLE IF EXISTS `comm`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `comm` (	# komentář
 `inv` varchar   ( 10) NOT NULL,	# alfanumerický kód vyšetření
 `n`  int     (  3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, # kolikátý komentář k vyšetření
 `comment` varchar(1000) NOT NULL,	# text komentáře
                    # 3 pole celkem
 PRIMARY KEY (`inv`,`n`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci AUTO_INCREMENT=1 COMMENT='comments';