Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Teorie tepla 7

V uplynulém příkladě můžeme s velkou jistotou hovořit o střední kinetické energii molekul nějakého plynu a jeho tlaku.Tuto jistotu nám dává zákon velkých čísel.Studujeme-li chování plynu,jsme v podobné situaci jako správa kasina,kde se hraje ruleta.Pohyb kuličky po kruhu rulety je se zabýváme velkými čísly. složitý a neuspořádaný,aby kdokoliv mohl říct,kde se zastaví.Nakonec však můžeme s jistotou předpokládat,že každé číslo průměrně vyjde stejně často.

Správa podniku,jehož další existence záleží na správnosti tohoto tvrzení může konec konců při různých dočasných výkyvech počítat se stálým ziskem.Serie "Černých" čísel,která by vyšla třicetkrát nebo čtyřicetkrát za sebou,by bez pochyby rozbila bank,kdyby se našel hráč,který by na "černou" sázel stále znova,ponechávaje své výhry jako novou sázku.

Avšak pravděpodobnost,že by k takové sérii došlo je tak malá,že ji můžeme zcela zanedbat.

Casino v Monte Carlu

editovat

Pro Casino v Monte Carlu je nebezpečí bankrotu v důsledku takové nebezpečné řady repríz menší než nebezpečí,že bude zničeno zemětřesením nebo jinou takovou živelnou pohromou.

==Zákony náhody==,kolikm kolik Zákony náhody můžeme použít ke spolehlivým předpovědím vždy,když se zabýváme velkými čísly.V našem posledním příkladě byl takovým velkým číslem počet her na ruletě za dlouhá léta.

Jiným známým příkladem je pojištění na život.Osudy pojišťovací společnosti závisí na tom,že ví,kolik jejích pojištěnců umře v několika nejbližších letech.

Nedovedeme předpovědět smrt určité osoby,víme však,že jde-li o velká čísla,dá se spolehlivě předpovědět procento lidí,kteří v určitém období zemřou.Výjimku tvoří války,epidemie nebo podobné události,které mění pravděpodobnou délku života kohokoliv.

Arthur Edington

editovat

Těžko bychom tuto situaci vyjádřili lépe než Arthur Edington svým proslulým výrokem:Lidský život je příslovečně nejistrý:Málo věcí je tak jistých jako solventnost společností pojišťujících na život.

Pro kinetickou teorii tepla je příznačné,že většina jejích tvrzení mají tento statistický ráz.Není proto i nic méně spolehlivá.Molekuly jsou daleko početnější než počet klientů i v té největší pojišťovací společnosti a nepodléhalí nepředvídatelným pohromám,jako jsou války nebo epidemie,protože jejich chován není řízeno lidskými institucemi,ale zákony přírody.

==Mechanika a statistika

editovat

Se zákony mechaniky se například dokonale srovnává,že by v určitém okamžiku třeba ani jediná molekula nenarazila na stěnu nádoby,všechny by právě mohly být v jiné části nádoby,tak že by zmizel tlak na stěnu.Nebo by mohlo dojít k tomu,že v určitém okamžiku by na stěnu narazil dvojnásobný počet molekul než normálně nebo ty,které na ni narážejí by mohly mít dvojnásobnou rychlost a tento příliš velký tlak by mohl stěnu rozbít.

V praxi nás však vůbec nemusí trápit,co se děje,protože pravděpodobnost takových případů je dokonce nesrovnatelně menší než pravděpodobnost,že stejné číslo padne v ruletě stokrát za sebou nebo že v jednom dnu zemřou všichni pojištěnci pojišťovací společnosti.

Ivan Hofman a my

editovat

Tento skvělý žurnalista říká,že chceme-li si udělat správný názor v politice,musíme sledovat cestu peněz.Obdobně chceme-li správně studovat plyny,musíme sledovat cestu kinetické energie. Tyto dvě cesty jako by tvořili dva paralelní Vesmíry,které se navzájem prolínají.

[Fyzika] [Filisofie]