Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Teorie tepla

Archimedes a automobil Editovat

Torie tepla má dva základní pojmy:množství tepla a teplotu.Zvýšíme-li o stejný počet stupňů teplotu stejného množství dvou různých látek,budeme jim k tomu muset dodat různé množství tepla.Je to tím,že každá z těch látek bude mít různé měrné teplo.

To je množství tepla potřebné ke zvýšení o jednotku teploty jednotku množství látky.Po této definici je možné považovat teplo za jednu z forem energie.

Můžeme tak třeba zjistit,kolik tepla se vyvinulo v brzdových bubnech auta(zanedbáme-li vedlejší ztráty),když jsme to auto zabrzdili.

Srovnáme-li toto množství tepla s množstvím spotřebované kunetické energie,kterou automobil při brzdění ztratil,ukáže se,že vyvinuté teplo je přesně úměrné tomuto množství spotřebované kinetické energie.

Tomuto říkáme zákon zachování energie.

Obdobně třeba Archimédes zjistil,že délka kružnice je přesně úměrná jejímu průměru.Nebýt třetí Punské války a následnému dobytí Syrakůs Římskými vojáky,nemusel by býval Ludolf pomocí Archymédovy metody tento poměr vyčíslit.

Význam energie Editovat

Energie je zřejmě ve Vesmíru důležitější než hmota.Pan Grygr říká,že ve Vesmíru nejsou nejdůležitější hvězdy,ale obrovské energie u kterých se neví jak vznikají, jak to příroda udělala.

Czern Editovat

Tyto energie kosmického záření a částic jsou deset milionkrát silnější než energie,se kterými se pracuje v Czernu,největším urychlovači částic.

Přesvědčení Editovat

Pan Grygar říká,že stále více vědců si myslí,že Vesmír stvořil Bůh.Jsem přesvědčený,že byli dva,jeden stvořil hmotu a druhý energii. [Fyzika] [Filosofie]