Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Svrchovanost a ekologie

Greta editovat

Možná,že by Greta Tumberg měla méně zanedbávat školu.Pak by se možná více dozvěděla o rostlinách a možná,že by potom protestovala proti škodlivějším věcem než je uhlíková stopa.

Rostliny chladí sebe a své okolí výparem.Mnozí klimatologové odmítají tento fakt přijmout.Podle nich krajina ztrácí vodu,protože se zvýšil skleníkový efekt,je tepleji a proto se více vody vypařuje.Proto trvají na "low carbon society",na uhlíkově neutrální společnosti.

Zaniklé civilisace žádnou uhlíkovou stopu neměly a nebylo jim to nic platné.Greta by možná proto klimatickým změnám měla spíše bojovat na zemi než na obloze.

Ekolog a sedlák editovat

Doc.RNDr.Jan Pokorný CSc říká,že sedláci říkali,že na suché pole neprší".Nad rozsáhlými suchými plochami se vytvoří vysoký tlak vzduchu,který brání přísunu vlhkého vzduchu z moře.

Hospodaření v krajině editovat

Objem vodní páry a rychlost jejího pohybu přitom mění člověk hospodařením v krajině,Doc.Pokorný tvrdí,že vysycháme a oteplujeme se,protože vzduch na odvodněných a přehřátých plochách stoupá rychleji vzhůru a odnáší vodní páru.

Zaniklé civilizace editovat

Varováním by pro nás měl být osud zaniklých starověkých civilizací.Mezopotámie,údolí Indu či antické Řecko.Ty se zhroutily,ačkoliv nevyužívaly fosilní palivo.

Na společné chyby,kterých se dopustily ukazuje to,jak se postupně města,armády,výběrčí daní oddělovali od reality,od toho,co nás skutečně živí,tedy od zemědělství,od půdy.Podmínkou rozvoje civilisace je dostatečná zemědělská produkce.

Zemědělec musí uživit města a armádu.Les však uživí nejvíce několik osob na kilometr čtvereční,takže rostoucí populace odlesňuje.Hlavní plodinou je obilí,které pochází ze stepní trávy a nesnáší zatopení vodou,takže půdu je třeba odvodnit.Podobně se odvodňují města.

Zavlažovací kanály editovat

Civilisace nedostatek vody doplňovaly budováním stále hlubších studní a zavlažovacích kanálů.Tím se ale půda zasolovala a přestávala plodit,protože výpar převažoval nad dešťovými srážkami.Vzrůstalo napětí mezi městy a venkovem.Přebujelá města a neproduktivní "elity".A civilisace padaly.

Světová organisace editovat

Podle údajů světové organisace pro potraviny a zemědělství se za posledních 150 let znehodnotila polovina půdy na planetě.Tím stoupá tlak na odlesnění a přeměnu lesa na zemědělskou půdu.

Pískovec nás neuživí editovat

Zásadním problémem ale je degradace zemědělské půdy a to nejenom erozí,ale i chemickými pochody,kdy následkem okysličování se půda rychle "spéká"do struktury podobné pískovci.

Heler editovat

Maďarská filosofka a disidentka zavedla tyto dva pojmy: 1.Radikální potřeby.Sem patří třeba strach před použitím nukleárních zbraní,protože by mohly zničit celé lidstvo.

2.Radikální statky.Souvisí úzce s radikálními potřebami.Je to třeba komodita,která se nachází pouze na území jediného státu,ale je na jejím využití závislé přežití celého lidstva.Komu tato komodita patří?Státu,na jehož území leží a nebo celému lidstvu,jehož přežití je na ní závislé? A která svrchovanost toto určí?Snad funkční OSN?