Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Světlo 9

Konečné potvrzení teorie,že světlo se skládá z elektromagnetických vln vyplývá z toho faktu,že naše znalosti o stavbě hmoty nám umožňují dokonale pochopit vyzařování(emisi) a pohlcování(absorbci)světla stejně jako odraz(reflexi) a lom(refrakci)světla v různých látkách.

Je to tedy jeden z příkladů,kdy se celá oblast fyziky dá vysvětlit pomocí základních zákonů přírody odvozených z jiné její oblasti.Zákony elektromagnetického pole obsahují všechny základní zákony potřebné k výkladu šíření světla.To neznamená,že optika neboli učení o světle je dnes méně důležitá než dříve,ale jejím úkolem jsou nyní aplikace poznaných základních zákonů a studium toho,jak různé materiály reagují na světlo,navrhování optických přístrojů a zkoumání vlastností lidského oka.Pokud jde o přírodní zákony není v nich už žádných tajemství.Výjimkou jsou jen kvantové jevy.

Kvantové jevy jako mez spojení Editovat

Teorie relativity podala vysvětlení mechaniky až na kvantové jevy.

Teorie elektromagnetického pole vysvětlila optiku až opět na kvantové jevy.

Tedy propojení teorie relativity s mechanikou probíhá až po kvantové jevy.

Obdobně propojení teorie elektromagnetického pole s optikou probíhá rovněž až po kvantové jevy.

Taková ztráta paměti Editovat

Kvantové jevy ve fyzice v lidském životě připomínají ztrátu paměti jak ji popisuje Pavel Frýbort ve své knížce Vekslák 2.

"Přijít o paměť musí být něco strašného.Člověk nejen prožívá zoufalství,že se ocitl v něčem věčně neznámém a proto nebezpečném světě,ale největšími mukami asi musí trpět při marné námaze o návrat zpět do života,ve kterém události,místa a lidé mají svá jména a souvislosti,historii i důvod.

JEDEN VĚDEC ŘEKL,ŽE TEN KDO ŘÍKÁ,ŽE ROZUMÍ KVANTOVÉ TEORII TÍM PRÁVĚ DOKAZUJE,ŽE JÍ NEROZUMÍ.A ZTRÁTĚ PAMĚTI TAKÉ NELZE POROZUMĚT.