Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Struktura a pole

Václav Cílek

editovat

Václav Cílek,filosof a ex řiditel Geologického ústavu neuměl na vojně ani řídit tank.Málem by s nim přes příkop vjel až na silnici.Jiný voják musel k němu do tanku vskočit a zastavit jej.Své úvahy ale uměl Václav Cílek řídit perfektně.

Telepatie

editovat

9.12.2016 se Václav Cílek zamýšlel na ČRo v pořadu Jaktovidiči nad telepatií.Impulsem k tomu mu byla vynikající knížka jednoho amerického autora o telepatii.Této knížce ale bylo vytýkáno,že její úvahy nejsou založeny na vědecké základě.Několik amerických univerzit se tedy podjalo úkolu úvahy této knížky vědecky ověřit.

Pozorování lidí

editovat

To,že lidé cítí když se jim někdo dívá na záda bylo ověřováno tak,že v posluchárně seděli studenti a někdo se jim zezadu díval na záda a přitom byl zaznamenáván čas pozorování.Studenti opět určovali,kdy cítí,že se jim někdo dívá na záda a i jejich čas pozorování byl zaznamenáván.Z porovnání obou časů pozorování vyplynul pozitivní výsledek pokusu.

Na základě výsledků tohoto pokusu bylo agentům tajných služeb doporučeno,aby se pozorovaným osobám nedívali na záda.Rovněž bylo doporučeno obsluhám monitorů kontrolních kamer v supermarketech,aby když uvidí nekalé počínání někoho mezi regály,tak aby jej nejdříve upřeně pozorovali a teprve když to nepomůže,aby na něj zavolali ochranku.

Psi a kočky

editovat

Rovněž bylo zkoumáno,jestli psi a kočky poznají,že se domu blíží jejich pán.To se provádělo tak,že do místnosti,kde byli pes a kočka se rovněž umístily kamery.Pomocí nich bylo pozorováno chování psa a kočky,když se domu blížil jejich pán.Výsledky tohoto pozorování byly pozitivnější u psa než u kočky.To se vysvětlovalo tím,že psa vice zajímá,že se domu blíží jeho pán než kočku.Kočka je samostatnější a radši svého pána sama vyhledává než aby čekala až se k ní bude blížit.Je znám případ kočky v Anglii,která našla svého pána až na bojišti ve Francii,aniž by bylo známo jak překonala kanál La Manche.Je rovněž známo,že domácí zvířata dokáží rozpoznat blížící se zemětřesení,ne ale vždy.

Struktura vytváří pole

editovat

Z výsledků těchto pokusů byl učiněn závěr,že struktura působí na dálku tak,že vytváří pole.Struktura mozku založená nikoliv na centrech,ale na konektomech,sítích,obdobně jako Internet ,vytváří pole telepatické.Obdobně struktura hmoty popisovaná kvantovou mechanikou vytváří pole gravitační,které zase popisuje obecná teorie relativity.