Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Snaha fyziků

Vyhýbání představě Editovat

Snahou fyziků je při formulování základních přírodních zákonů vyhýbat se představě,že určitý předmět na urřitém místě působí na nějaký předmět někde jinde.Čili vyhýbat se zákonům působení na dálku a nahrazovat je zákony pole,čili zákony změny od bodu k bodu.

Posloupnost zákonů Editovat

Newtonův zákon všeobecné gravitace je zákonem působení na dálku.Jeho obdobou je Coulombův zákon.Je to také zákon působení na dálku,ale už má také podobu zákonů pole.

Deskové kondenzátory Editovat

Deskové kondenzátory objasňují,jak se vlastností pole dá využít k jeho přesnému nakreslení,mapování.Nejde jenom o nějakou výhodu při řešení problémů.Nahradili jsme Coulombův zákon polem,jehož zákon říká,že je nezřídlové,nevírové a jeho siločáry vznikají a končí na nábojích.Tím jsme nahradili zákon o působení na dálku zákonem o změně pole od bodu k bodu.

Tíhnutí k dualitě Editovat

Snahou fyzíků je tedy objevovat duality.Obdobná je ale i snaha matematiků.Z logických algeber se ujala Booleova algebra.Booleova algebra ja založena na duálních výrazech.V Booleově algebře platí princip duality zcela obecně.Každé rovnosti dvou výrazů přísluší rovnost výrazů,které jsou k nim dualní ve smyslu transformace:

  • 0→1
  • 1→0
  • +→×
  • ×→+

Dualita lásky Editovat

Magdalena Šrolerová v klubu Junior na ČRo2 v pořadu pro dětí řekla,že síla je stejně důležitá jako láska.

Fyzika Filosofie