Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Složené funkce 4


Příklad Editovat

Vypočítejme derivaci funkce y=sin na druhou x v libovolném bodě x.

Máme

       F(x) = (sinx)na druhou,

Položme u=sinx=fí(x),u na druhou=f(u),

Odtud

       F´x)=(u na druhou)´'(sin(x))´'= 2ucosx=2sinxcosx=sin2x.
       

Parelovo pravidlo 80/20 Editovat

Italský ekonom Parel si na začátku minulého století všimnul,že 80 procent hrášků se vyloupne z 20 procent lusků.A všimnul se,že toto pravidlo 80/20 platí úplně u všeho.Třeba 80 procent bohatství Itálie vlastní 20 procent bohatých lidí.Toto pravidlo dobře umožňuje naplánovat si volný čas.Třeba zaměstnanec firmy za 20 procent své pracovní doby udělá 80 procent své práce.

Mendel a Parel Editovat

Mendel měl štěstí,že při určování zákonů genetiky vyšel z hrášků,protože u nich jsou ty genetické linie jednoznačné.Kdyby nevyšel z hrášků,tak by to zkoumání zákonů genetiky měl mnohem složitější.Obdobně pro Parela určování pravidla 80/20 bylo u hrášků jednodušší než jinde. [Matematika] [Filosofie]