Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Síla a energie

Vynikající vědec R.E.Peierls,žák Nielse Bohra říká,že si v životě pleteme dva základní pojmy,sílu a energii i když je mezi nimi důležitý rozdíl.

Zatímco sílu můžeme ztratit i získat,energii ne.Tu můžeme pouze přeměňovat,protože ztrátě se brání.Dobře je to vidět u samoindukce.

Elektromagnetická indukce je důležitá i u procesů probíhajících v jediné cívce.Uvažujme obvod tvořený cívkou,vypínačem a baterií.

Zapneme-li vypínač,cívkou bude protékat proud a vytvoří magnetické pole s charakteristickými siločarami procházejícími závity cívky.

Přerušíme-li proud vypínačem,proud přestane protékat a pole začne mizet.Dojde přitom ve velmi krátkém čase k velké změně magnetického toku.Jak to vyžaduje zákon elektromagnetické indukce,,vznikne v drátě cívky velmi silné elektrické pole a tedy i velká elektromotorická síla,která obvykle stačí,aby přenesla náboj přes vzduchovou mezeru vypínače,což se projeví viditelnou jiskrou.

Indukce elektromotorické síly v cívce vyvolaná magnetickým polem proudu,který jí protéká se nazývá "samoindukce".

Je užitečné podívat se na samoindukci ještě z jiného hlediska.V elektrickém a magnetickém poli je nahromaděna určitá energie.Proto v cívce,která vytvořila intenzivní magnetické pole je rovněž značné množství magnetické energie,dokud jí prochází proud.

Tato nashromážděná energie nemůže být zničena,může být pouze přeměněna v jinou formu energie.

Proto,když přerušíme obvod v některé jiné části naší soustavy,musí být vykonána práce.Viditelná jiskra velmi jasně ukazuje,kde k tomu dochází.Její světlo svědčí o tom,že se vzduch ve vzduchové mezeře vypínače silně zahřál,takže tento proces je možné charakterizovat jako přeměnu magnetické energie na teplo.

Velký setrvačník jako cívka Editovat

MAGNETICKÁ ENERGIE CÍVKY SE TEDY SNAŽÍ ZABRÁNIT TOMU,ABY PROUD ZMIZEL,PODOBNĚ,JAKO KINETICKÁ ENERGIE VELKÉHO SETRVAČNÍKU SE SNAŽÍ UDRŽET JEJ V ROTAČNÍM POHYBU.

FYZIKA FILOSOFIE