Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Pole neměnlivá a měnlivá 2

Generátor Editovat

Faradayův princip říká,pohybuje-li se smyčka drátu v neměnlivém magnetickém poli,bude jí protékat proud.Intenzita tohoto proudu bude úměrná rychlosti změny magnetického toku(počtu siločar)procházejících smyčkou.

Budeme-li mít opět něměnlivé svislé mpole působící v jednom smyslu,a v něm bude smyčka drátu otočná kolem osy kolmé na směr toho mpole,tak bude-li vnější síla tou smyčkou otáčet,tak jí bude protékat proud,protože se bude měnit počet siločar procházejících tou smyčkou.

Bude-li vnější síla otáčet tou smyčkou z jedné svislé polohy do druhé,tak bude smyčkou v jednom směru vůči smyčce procházet měnící se počet siločar a cívkou proto bude procházet proud měnící se velikosti v jednom směru.

Jestliže vnější síla bude přetáčet smyčku v jednom směru do druhé svislé polohy,tak jí bude opět procházet měnící se počet siločar,ale tentokrát v opačném směru(smyslu) vůči smyčce a tou bude také protékat proud měnící se velikosti,ale v opačném směru.

Bude-li se v každé svislé poloze smyčky měnit směr odebírání proudu z ni,tak z ní bude vycházet proud stále ve stejném směru.A současně se bude měnit mechanická energie na energii elektrickou.

Změna funkce smyčky Editovat

Z Faradayova principu rovněž vyplývá,že bude-li smyčka drátu stát v měnlivém mpoli,tak jí rovněž bude procházet proud,ale ve stejném směru.

Nebude sice při tom docházet k přeměně energií,,ale za to se bude konat práce.Kolem smyčky vznikne vírové elektrické pole,které bude mít cirkulaci.Pole bude při přenášení zkušebního náboje po uzavřené dráze konat práci.

Lemma Editovat

Zatím co něměnlivé magnetické pole může přeměňovat energie,měnlivé magnetické pole může konat práci.

Vyšší síla Editovat

Počítač porazil jednoho Jihokorejce,mistra světa v nejsložitější hře Go,pocházející z Číny.Ten Jihokorejec z toho byl v šoku.Řekl,že on zná část Vesmíru,ten počítač ale zná Vesmír celý.

Programátoři toho docílili tím,že ten počítač nechali hrát proti sobě samému a současně se při tom zdokonalovat.

Můj názor je,že obdobně Milující Vyšší Síla se obdobně chová i vůči nám.Nechává nás,abychom sami sebe zdokonalovali. Fyzika Filosofie