Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Poesiomaty a hvězdomaty

V poesiomatech si člověk může vybrat nějakého básníka a v jeho podání uslyší nějaký úryvek z jeho poesie.

Na obloze ve ,hvězdomatu, si zase člověk může vybrat nějakou hvězdu a pozorovat ji.

Pan Sobotka Editovat

Šéfredaktor Magazinu Meteor na ČRo 2, pan Sobotka říkal,10.12.2016,že jenom v naší galaxii je 200 miliard hvězd.Přitom některé jejich druhy jsou tak exotické,až to překvapuje samotné astronomy.Byly objeveny magnetické hvězdy,které neznámá síla roztáčí a zase brzdí.Tyto hvězdy navíc na sobě mají barevné skvrny.

Doc.Oliva Editovat

Na ČRo 2,rovněž jazykovědec Doc.Oliva,ředitel Ústavu pro jazyk český,s panem Rosákem, vysvětlovali,na dotaz jednoho posluchače,jaký je rozdíl mezi verše a rýmem.

Jak slovo verš,tak slovo versus,které známe ze sportovní terminologie,např.ve rčení Sparta versus Slavie,má základ ve slově versó,známém již v základu jazyků indoevropských,které tvoří jazyky slovanské,germánské a románské.Slovo versó znamenalo otáčení něčeho v jednom i druhém směru. Bylo to odvozeno zřejmě od vyorávání grázd na poli.Dvěma brázdami po sobě následujícími obracíme hlínu vždy na opačnou stranu.

V literárním významu verš znamená řádek strukturovaného textu.Tedy nikoliv řádek textu nějakého románu s příběhem,ale třeba řádek žalmu z Bible.Naopak slovo rým znamená pravidelné zakončování veršů.

Tedy stránku básně můžeme ,při troše fantazie,přirovnat k dobře zoranému poli.

A při troše fantazie ji také můžeme srovnat s magnetickou hvězdou,kterou neznámá síla roztáčí a zase zpomaluje.To by nám mohlo představovat verše básně a její rýmy by nám zase mohly znázorňovat barevná skvrny na té hvězdě.

Jack London Editovat

V knížce Tulák po hvězdách Jack London píše,že život je ohnivé vlákno procházející všemi formami hmoty.

Člen učené společnosti české Editovat

Jeden člen Učené společnosti české řekl,že na přírodě ho nejvíce překvapuje,že se řídí lidským výmyslem,matematikou.Zřejmě i tvoření je ohnivé vlákno,které prochází nejen všemi formami hmoty,ale i duchovna.Všimněme se,např.že i matematické důkazy vykazují určité rysy "verše",protisměrnosti.

Protisměrnost matematických důkazů Editovat

Matematické důkazy zpravidla spočívají v důkazu implikace :X implikuje Y,Můžeme dokazovat protisměrně:

1.Přímý důkaz, Z platnosti X dokážeme platnost Y.Často dokazujeme řetězcem implikací:X implikuje Y1 implikuje Y2 implikuje Y.

2.Důkaz nepřímý,čili sporem. Dokazujeme vlastně v opačném směru.Z neplatnosti Y dokážeme platnost X.Použijeme k tomu obměnu implikace:Neg Y implikuje Neg X je obměna implikace X implikuje Y.Tu implikaci poněkud upravíme:Neg X implikuje Y má obměnu:Neg Y implikuje X.Nyní dokážeme neplatnost Y,A z toho nám vyplyne platnost X,Vlastně jsme postupovali proti směru přímého důkazu.

Důsledek Editovat

Příčina,která některé magnetické hvězdy roztáčí a zase zpomaluje je táž jako příčina,která způsobuje,že dvě po sobě jdoucí brázdy při orání pole obrací půdu na opačné strany.Je to rovněž ta příčina,která způsobuje strukturovanost verše,způsobuje vztah označovaný versus i vztah versó označující otáčení v jednom a opačném směru.Je to rovněž táž příčina,která způsobuje protisměrnost některých matematických vztahů.Tou příčinou je to,že ohnivé vlákno tvoření prochází nejen všemi formami hmoty,ale i duchovna.

Eugen Fink Editovat

Problém fenomenality světa nelze podle Finka řešit prostředky tradiční fenomenologie.Fink zde usiluje o samostatné a kritické vyrovnání se s fenomenologií,o stanovení jejích mezí a pokouší se pokračovat novým způsobem.

Fyzika Filosofie