Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Paradox kontra antiparadox

Dědečkovský paradox Editovat

Jeden australský student alespoň matematicky vyřešil dědečkovský paradox spojený s cestováním v čase.Šlo o to,že kdyby se člověk dostal do minulosti a zabil tam svého dědečka,tak by se vlastně vůbec nemohl narodit.

Jde vlastně o paradox,že že by reakce zrušila akci,kterou byla vytvořena a existovala by sama o sobě.

Černá díra je spojení prostoru s časem.Ten student vypočetl,že kdyby prošel černou dírou,tak by nemohl zabít svého dědečka,kdyby také on neprošel černou dírou a neměl tedy on možnost zabít zase jeho.

Logický paradox Editovat

Pokud by šel každý paradox vyřešit antiparadoxem,jak to udělal ten student,tak by tak šel zřejmě vyřešit i logický paradox,který formuloval již 400 let před Kristem Aristoteles,učitel Alexandra Velikého .Jde o to,že jedná-li se o dvě věci,který nemohou existovat jedna bez druhé,tak nelze určit,která z nich existovala dříve a která později.

Aristoteles to demonstroval na příkladu vejce a slepice,kde také nelze určit co bylo dříve a co později.Kdyby k tomuto logickému paradoxu existoval i antiparadox,tak by existovala situace,kde by to možné bylo.

Pohyb světla Editovat

Pohyb světla je dvojího druhu.Jednak je to pohyb vlny a jednak je to pohyb korpuskule,malé částice.Tyto dva druhy pohybu od sebe nelze oddělit,aniž by světlo zaniklo.Vztahuje se tedy na tyto dva druhy pohybu Aristotelův logický paradox.Jestliže by k němu existoval ale také antiparadox,tak by existovala situace,kdy by tyto dva druhy pohybu šly od sebe oddělit,aniž by světlo zaniklo.

Nobelova cena Editovat

Současná laureátka Nobelovy ceny za fyziku řekla,že až zjistíme,co je ve středu černé díry, tak možná změníme své vnímání fyzikálních zákonů.