Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Odmocnina ze dvou a pampeliška 2

Již staří Babyloňané v Mezopotamii určovalí odmocninu ze dvou v šedesátkové soustavě.

Neoddělitelnost konečna od nekonečna Editovat

Jestliže na přímce určíme počátek a jednotku,tak automaticky rozdělíme body přímky na dvě skupiny:Na body,jejichž vzdálenost od počátku lze vyjádřit konečnem,tedy poměrem dvou celých čísel,čili konečným číselným rozvojem a na body,které lze vyjádřit pouze nekonečnem,čili nekonečným číselným rozvojem v nějaké číselné soustavě.Nejlepší je soustava dvojková.

Ještě ve středověku si lidé mysleli,že všechna čísla jsou poměrem dvou celých čísel.Z toho odvozovali tzv.souměřitelnost geometrie,aritmetiky a mechaniky.To ukončil právě teprve poznatek,že odmocnina ze dvou,což je např.přepona v rovnoramenném ,pravoúhlém trojúhelníku, není podílem dvou celých čísel a lze ji tedy určit pouze nekonečným číselným rozvojem.

Nekonečno a štěstí Editovat

Matematik Klán dospěl k názoru,že zkoumání tohoto nekonečného rozvoje nemůže přinést štěstí,protože,je-li tento rozvoj např.v desetinné číselné soustavě,je principiálně nemožné zjistit,jestli se v něm např.bude opakovat sedm dvojek za sebou.Dochází k názoru,že štěstí může přinést pouze omezení tohoto desetinného rozvoje na konečný počet míst.

Obdobně plný chmírkový deštníček semínek pampelišek je nemůže nadnášet.Jenom když je v tom deštníčku pouze několik chmírek,může kolem nich vzniknout nekontaktní vír,který může semínko nadnášet.

Magie reality Editovat

Obdobně štěstí nemůže přinést zkoumání plného,nekonečného,desetinného rozvoje odmocniny ze dvou,ale pouze tohoto rozvoje omezeného na konečný počet míst.

Vír a štěstí Editovat

Jakoby štěstí přinášel jakýsi bezdotykový vír,obdobný víru,který nadnáší semínka pampelišek.

Štěstí a hmota Editovat

Obdobně jako v deštníčku pampelišek je několik chmírek obklopeno prázdnotou, obdobně jako prázdnotou je obklopena hmota v atomu i ve Vesmíru, i štěstí může vzniknout pouze je-li obklopeno okamžiky pouhé naděje bez přítomnosti štěstí.