Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Obdoba duše a Vesmíru

Reakce na dva pořady Meteoru na ČRo2.

Dvě tváře Vesmíru Editovat

Z veškerých astronomických pozorování vyplývá,že prostor Vesmíru je nekonečný a v každém svém bodě se rozpíná a jeho čas plyne pouze vpřed a má pouze jeden počátek,který nazýváme Velkým třeskem podle pana Grygara.Je tedy předpoklad,že platí implikace:Jestliže prostor Vesmíru je nekonečný a v každém svém bodě se rozpíná,tak jeho čas má jediný počátek a plyne pouze jedním směrem.Obměnou této implikace je tato implikace:Jestliže čas nemá pouze jeden počátek a neplyne pouze jedním směrem,tak prostor Vesmíru není nekonečný a nerozpíná se v každém bodě.

Obě tyto implikace mají stejnou pravdivostní hodnotu.Buď obě platí nebo obě neplatí.

Dvě tváře duše Editovat

Rovněž bylo jasně prokázáno,že duše souvisí s nervovou soustavou.Rovněž je známo,že třeba nedostatek jódu snižuje činnost štítné žlázy,jejíž hormony umožňují třeba uplatňování dalších důležitých hormonů.Na základě těchto a dalších poznatků převládl názor vědců ,interpretovaný v jednom pořadu Meteor na ČRo2,že vlastně duše je Mendělejevova periodická tabulka prvků,bez níž by duše nemohla existovat.

Komplexnost pohledu Editovat

Je pravda,že bez prvků Mendělejevovy periodické soustavy prvků by duše nemohla existovat,ale nelze opomíjet v jakém Vesmíru duše z těchto prvků vznikla,že to bylo ve Vesmíru,jehož prostor je nekonečný.v každém bodě se rozpíná a jeho čas má jediný počátek a plyne pouze vpřed.

Otázka Editovat

Naskýtá se otázka,zda platí implikace:Jestliže Mendělejevova periodická tabulky tvoří duši,tak Vesmír má nekonečný prostor rozpínající se v každém bodě a jeho čas má jediný počátek a plyne pouze vpřed.Obměnou této implikace je implikace:Jestliže Vesmír není nekonečný,nerozpíná se v každém bodě,jeho čas nemá jediný počátek a neplyne pouze jedním směrem ,tak Mendělejevova periodická soustava prvků netvoří duši.

Obě implikace mají stejnou pravdivostní hodnotu a buď obě platí nebo obě neplatí.

To by mohlo vést k úvaze,že smrtí člověka duše nekončí,ale pouze přestává být Mendělejevovou soustavou prvků.

Předpoklad Editovat

Jak Vesmír má dvě tváře,z nichž jednu tvoří nekonečný,v každém bodě se rozpínající prostor,jehož čas má jediný počátek a plyne pouze vpřed a druhou jeho tvář tvoří konečný prostor,který se v každém bodě nerozpíná,s časem,který nemá jediný počátek a neplyne pouze jedním směrem,tak i duše má dvě tváře.Jednu z nich tvoří Mendělejevova soustava prvků a druhá jeho tvář,v sobě krývá tajemství.

Fyzika Filosofie