Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Negace a komunikace

Hádanka Editovat

Ve vědeckopopulárním magazinu Meteor na ČRo 2 byla zveřejněna tato hádanka: V jedné místnosti jsou dvoje dveře.Jedny vedou na svobodu a druhé do vězení.Nevíme,které jsou které.Jedny označme L a druhé P.U každých dveří stojí jeden strážný.Toho dveří L označme L a toho u dveří P označme také P.Jeden z těchto střážných vždy lže a druhý vždy mluví pravdu.Nevíme,který jak mluví.

Jediná otázka Editovat

Můžeme položit jedinou otázku,abychom se dozvěděli,které dveře vedou na svobodu.Abychom se to dozvěděli,musíme tu otázku položit jedinému strážnému tak,abychom se dozvěděli odpověď od obou strážných.

Jediná otázka,dvě odpovědi Editovat

Položme tu otázku třeba tak,že se zeptáme pravého strážného:Jak by odpověděl tvůj kolega,kam vedou levé dveře?

Negace správnosti Editovat

Každá odpověď,kterou dostaneme bude vždy negací správné odpovědi.Přesvěčme se o tom u všech možných situací.

Možnosti Editovat

1.Strážný L mluví pravdu,strážný P lže.

        a)Dveře L vedou na svobodu.
         Střážný L to řekne,protože mluví pravdu.Strážný P ale naopak řekne,že dveře L vedou do   
         vězení,protože lže.Dozvídáme se tedy negaci správné odpovědi.
         b)Dveře L vedou do vězení.
          Strážný L to řekne,protože mluví pravdu.Strážný P ale naopak řekne,že dveře L vedou na 
          vedou na svobodu,protože lže.Tedy opět se dozvídáme negaci správné odpovědi.

2.Strážný L lže,strážný P mluví pravdu.

         a)Dveře L vedou na svobodu
          Strážný L řekne,že vedou do vězení,protože lže.Strážný P to potvrdí,protože mluví 
          pravdu.Tedy opět se dozvídáme negaci správné odpovědi.
         b)Dveře L vedou do vězení.
          Strážný L řekne,že vedou na svobodu,protože lže.Strážný P to potvrdí,protože mluví 
          pravdu.Tedy opět se dozvídáme negaci správné odpovědi.

Dvojitá odpověď Editovat

Skrývá-li v sobě otázka dvě odpovědi,může být správná negace toho,co se dozvídáme.

Komunikace negací Editovat

Komunikace negací,resp.interakce negací je v přírodě dosti běžná.Všimněme se jí třeba u elektromagnetismu.

Uvažujme interakci mezi magnetickým polem a elektrickým proudem.Jestliže do smyčky v magnetickém poli zavedeme elektrický proud,tak se začne smyčka pohybovat.To je princip přeměny elektrické energie na energii mechanickou.Vlastně jako bychom oslovili magnetické pole elektrickým proudem a to odpovědělo pohybem.

Jestliže ale naopak vodivou cívkou v magnetickém poli budeme pohybovat,tak v ní vznikne elektrický proud.To je zase naopak princip přeměny mechanické energie na energii elektrickou.

Jako bychom nyní oslovili magnetické pole pohybem a ono nám odpovědělo elektrickým proudem.

Shrnutí Editovat

Považujme elektrické proud a pohyb za dva opaky.Pak lze říct,že vlastně s magnetickým polem komunikujeme pomocí opačných negací.Oslovíme-li ho proudem , odpoví pohybem.A naopak oslovíme-li ho pohybem,odpoví proudem.

Estonský názor Editovat

Estonský spisovatel v knížce Uprostřed léta vyslovil názor,že krysy,vlci a ostatní dravci se navzájem nenapadají,protože nikdo nehlásá pravdu platnou pro celý rod.