Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Matematické cykly

Matematické cykly jsou přemisťování prázdného pole o 180 stupňů po nebo proti směru hodinových ručiček pouhým přepolováním matematické výrokové formy.Přepolováním výrokové formy nazývejme znegování obou jejich výroků a záměnu oborů pravdivosti těchto výroků za jejich doplňky do definičního oboru výrokové formy.IMP je implikace,INK je inkluze.DOP je doplněk do množiny D.

Schema Editovat

         Daný výrok          Obměna daného výroku
        A(x) IMP B(x) A INK B    NEG B(X) IMP NEG A(x) DOP B INK DOP A


        Opak daného véroku     Obměna opaku daného výroku
        B(x) IMP A(x) B INK A    NEG A(x) IMP NEG B(x) DOP A INK DOP B


Levotočivý cyklus Editovat

Tímto cyklem bude polární přeměna Daného výroku A(x) IMP B(x),tedy A INK B na obměnu opaku daného výroku NEG A(x) IMP NEG B(x),tedy DOP A INK DOP B.Znázorněme si to ve Vennově diagramu.

              Vennův diagram s označenými výroky,resp.poli pravdivosti A,B
                    a očíslovanými poli
                    A  NEG A
                  1     4 NEG B 
                  2     3   B

Cyklus spočívá v přechodu od A INK B k DOP A INK DOP B.což vytváří řetězec polí 1,2,3,4,1.Při A INK B je pole 1 prázdné.Přechodem k DOP A INK DOP B se naopak stane prázdným pole 3.Tedy v tomto cyklu došlo k přemístění prázdného pole proti směru hodinových ručiček o 180 stupnů(představímeli si Vennův diagram v kruhové podobě,v jaké třeba kreslil Leonardo da Vinci svého člověka)z pozice 1 na pozici 3.

Pravotočivý cyklus Editovat

Tímto cyklem bude polární přeměna Opaku daného výroku B(x) IMP A(x),tedy B INK A na Obměnu danáho výroku NEG B(x) IMP NEG A(x),tedy DOP B INK DOP A.Znázorněme si to opět ve Vennově diagramu.

             Vennův diagram s označenými výroky,resp.poli pravdivosti A,B 
                   a očíslovanými poli
                   A    Neg A
                 1      4  NEG B
                 2      3    B


Cyklus spočívá v přechodu od B INK A k DOP B INK DOP A,což vytváří řetězec polí 3,2,1,4,3.Při B INK Aje pole 3 prázdné.Přechodem k DOP B INK DOP A se naopak stane prázdným pole 1.Tedy v tomto cyklu došlo k přemístění prázdného pole po směru hodinových ručiček o 180 stupňů(představíme-li si Vennův diagram umístěný do kruhu jako si Leonardo da Vinci představil perokresbu svého člověka v kruhu)z pozice 3 na pozici 1.

Závěr Editovat

Oba cykly výrokových forem se uskutečňují polárním překlopením těchto forem.Oba cykly začínají na prázdnych polích a posouvají je o 180 stupňu buď ve směeru nebo proti směru hodinových ručiček.

Dimenze Editovat

Temná dimenze světa pokrývá všechny věci,dozvídáme se o ní především ze smrti člověka.Temný mrak smrti pokrývá krajinu člověka.

       Závěr knížky Eugena Finka Bytí,pravda,svět.

Zkušenosti Editovat

Manželka Petra Hapky řekla na ČRo 2,že jí Petr Hapka řekl,zřejmě ve snu,že stále žije.Dále řekla,že se jí samo od sebe zpouští radio v autě.

Má babička říkala,že se jí zdálo o bílém koni,který zařehtal a řekl jí,že zemřel jeden její příbuzný ve Vídni.Druhý den přišel telegram,který to potvrzoval.

Postoj k životu Editovat

Albert Einstein řekl,že život je povznášející pocit,ale že kdyby se dozvěděl,ža za dvě hodiný zemře,tak by to v něm nevyvolalo žádný zvláštní pocit.Pouze by si srovnal na stole pracovní náčiní,lehnul by si do postele a umřel by.

Matematika Filosofie