Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Malá reminiscence na MS Excel

Do MS Excelu lze kromě dat vkládat i další objekty:obrázek,graf,textové pole pro větší množství textu.Třeba tohoto:

Vítr, kam chce, věje a hlas jeho slyšíš,ale nevíš odkud přichází,a kam jde. Tak jest každý, kdo se z ducha narodil.

Evangelium sv.Jana 3,8

Psát do vybrané buňky,nejmenší jednotky informace (obdobně jako nejmenší částice je nejmenší jednotka bytí) můžeme buď přímo nebo kliknutím do Řádku vzorců.(Zřejmě obdobně nejmenší částice bude řízena nějakým vzorcem nebo také přímo.)

Druhy buněk editovat

I živá příroda využívá buňky.Např.kmenová buňka je buňka,která se ještě nerozhodla čím bude.Je to taková tabula rasa.Rozhodne se podle toho,do jakého prostředí se dostane.V těle není všude stejné prostředí.Může se stát,že při transfúzi se kmenová buňka dostane do těla ženy a do jejího vaječníku.Bylo zjištěno,že vajíčka se ve vaječníku netvoří jednorázově,ale průběžňe.

Vliv prostředí editovat

Může se tedy stát,že díky vlivu prostředí ani matka nemusí být jistá.

Princip čtyř faktorů editovat

Jeden profesor chemie napsal knížku o alchymii a nazval ji:Dcera omylu a matka chemie.Alchymie skutečně vycházela z mylného předpokladu,že vše vychází ze čtyř faktorů:ohně,vody,vzduchu a země.Avšak zároveň alchymie rozpracovala postupy,které umožnili vznik chemie.

Princip čtyř faktorů se uplatňuje např.i u MS Excelu.Např. v jeho buňce mohou být podle potřeby čtyři údaje:číslo,datum(čas),text a rovnice(vzorec).Princip čtyř faktorů se ale také uplatňuje i u paměti.

Epizodická paměť editovat

Lidé využívají epizodickou paměť založenou na čtyřech schopnostech:pamatovat si co,kde,kdy a časovou dimenzi.

Ptáci editovat

Důmyslným experimentem bylo zjištěno,že epizodickou paměť mají třeba i kavkovití ptáci.Např.sojka.Mají epizodickou paměť v plném rozsahu.Jsou schopni zapomatovat si i časovu dimenzi.

Vědci umožnili sojce,aby si schovala dva druhy potravy:červy a buráky.Při tom červi chutnají sojce více,a tak hledá dříve je.Ví ale,že po dvou dnech již nejsou poživatelné.Vědci potom zpozdili sojku o dva dny.A ona potom šla hledat hned buráky i když jí chutnají méně.(Meteor,5.5.2018,ČRo 2).