Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Klán a Perelman

Cesta do Santa Fé

editovat

21.4.2018 v pořadu Meteor na ČRo2,český matematik Klán rozvedl úvahu o písečných dunách v poušti během své cesty v Americe do Santa Fé v základní princip platící v celém Vesmíru a to jak v jeho hmotné,tak v jeho duchovní části.

Tento princip spočívá na kladné přitažlivé a záporné odpudivé vazbě.Matematik Klán si položil otázku,proč písek na poušti není rozložen rovnoměrně,ale tvoří duny.Dospěl k tomu,že zde působí jednak přitažlivá zpětná vazba v podobě např.kamene,který tvoří závětří,kde se vytváří duna a jednak,že zde působí i záporná odpudivá zpětná vazba,která spočívá třeba v bezvětří.

Matematik Klán říká,že kladná přitažlivá vazba a záporná odpudivá vazba zcela obdobně,jako na poušti vytváří duny platí v celém hmotném i nehmotném Vesmíru.Kladnou přitažlivou vazbou,gravitací vznikají planety,hvězdy a zápornou odpudivou vazbou zase dochází ke gravitačnímu kolapsu.Jiří Grygar říká,že jej nazýváme černou dírou.Po tomto kolapsu dochází ke kolapsu kvantovému,která Steeve Hookong zase nazývá kvantovým odpařováním.

Matematik Klán říká,že tyto dvě vazby platí i v nehmotném Vesmíru.Např.na burze obchodování s cennými papíry se řídí principem duny.Nebo v manželství musí být stejný počet souloží,kladná vazba,jako počet hádek,záporná vazba,aby manželství vydrželo.

K modelaci tohoto základního,vazebného, principu ve Vesmíru užíjme Perelmanova modelu s obyčejnou dřevěnou tužkou.Její konce položme na dva ukazováky,a zkoumejme,jak máme s nimi pohybovat k sobě,aby tužka z nich nespadlá a aby se zastavili pod těžištěm tužky.

Existuje k tomu jediný spolehlivý postup.A a to pohybovat prsty k sobě tak,aby se vůči tužce pohyboval vždy pouze jeden z prstů.Je to umožněno tím,že tření za pohybu je menší než tření v klidu.Proto prst pohybující se vůči tužce se posune k těžišti tužky blíže než je prst,který je vůči tužce v klidu.A teprve potom se vůči tužce začne pohybovat tento prst.A to se opakuje,pokud se prsty nezastaví pod těžištěm tužky.

Stabilita dynamiky

editovat

Když si pohyb těchto prstů vůči tužce představíme jako energetické toky,resp.jako ty Klánovy zpětné vazby,tak nám z Perelmanova modelu vyplyne jednoduchý princip dynamické stability energetických toků,spočívající v tom,že se tyto toky nikdy nesmějí uplatňovat společně,ale vždy postupně.

[[Fyzika] Filosofie