Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Inteligence vrozená nebo získaná

Pan Grygar si zapsal tento citát:Albert Einstein,autor obecné teorie relativity,řekl,že platí-li kvantová teorie,svět je šílený.Vynikající kvantový fyzik William Miserber řekl:Ano,svět je šílený.

Otázka

editovat

Zřejmě lze rozlišit dva druhy fyzikální inteligence:kvantovou a relativistickou.Lze se ptát:Vyvinuly se tyto inteligence ze společné základní fyzikální inteligence a nebo tyto inteligence existují nezávisle na sobě jako reakce na otázky,které poskytuje okolní svět.

Biologická podoba otázky

editovat

Je zajímavé že obdobnou otázku řeší i biologové.Profesor Petr to popisuje takto:Na vrcholu inteligence v ptačí říši stojí vrány.Ne ty naše,ale vrány v jedné vzdálení destinaci.Tyto vrány si dokáží vyrábět nástroje.Dokáží si vyrobit háček,kterým vyšťourávají červy ze škvír ve stromě.Nebo do toho červa v té škvíře šťourají tak dlouho až se naštve ,do stébla se zakousne a vrány jej s ním vytáhnou.

Vědci si položili otázku:Mladé vrány vidí tyto nástroje vyrobené u starších vran.Naučili se tyto nástroje používat na základě vlastní inteligence,nebo tuto schopnost zdědily.Vědci udělali tento experiment:Rozdělili vrány do dvou skupin.Obě skupiny měly k dispozici malé i velké čtverečky z kartonu.Jena skupina měla k dispozici stroj,do nějž když strčila malý čtvereček kartonu,tak dostala svou oblíbenou pochoutku-červa.Druhá skupina vran měla k dispozici stroj,do kterého když strčila velký čtvereček kartonu,tak dostala také svou oblíbenou pochoutku-červa.

Nyní obě skupiny vran ponechali u svých strojů,ale oběma skupinám vran daly pouze velké archy kartonů.Ta skupina vran,která dostávala červy za velké kostičky kartonu,z toho archu trhala velké kostičky.Ale ta skupina vran,která dostávala červíky za malé kostičky kartonu,trhala z toho archu malé kostičky kartonu.Tím bylo dokázáno,že vrány k výrobě nástrojů používají svou vlastní inteligenci a nikoliv inteligenci zděděnou po svých předcích.

Analogie

editovat

Obdobně tedy ani inteligence zaměřená kvantově ani inteligence zaměřená relativisticky nemohou být dědictvím společné inteligence fyzikální,ale obě se vyvíjely samostatně podle výzev okolního světa.

Biologové si kladou rovněž otázku,zda již společný předek ptáků a savců měl v sobě inteligenci obou druhů a nebo se inteligence u obou druhů vyvíjela zvlášť.Zřejmě bude záviset na míře.Určitou inteligenci měl zřejmě již předek obou druhů a ta se pak již u obou druhů vyvíjela samostatně.

Obdobně zřejmě i určitá úroveň obecné fyzikální inteligence byla nutná,aby se z ní pak samostatně mohly vyvíjet obě inteligence,relativistická i kvantová.

Fyzika Filosofie