Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Indukce a dvojice magnetických sil 3

Jestliže u elektromotoru se rám s cívkou setrvačností o něco přetočí přes vodorovnou polohu,tak magnetické síly ve dvojici směřují k sobě a přetočí rám do opačné vodorovné polohy,čímž ty magnetické síly ve dvojici začnou směřovat od sebe a přestanou mít schopnost přetáčet rámem.

Zároveň ale stěrací kontakty změní směr přivádění proudu do cívky na rámu a magnetické síly ve dvojici začnou opět směřovat k sobě a získají opět schopnost přetáčet rám.

A tedy i když při přetáčení rámu u elektromotoru dvojice magnetických sil mění směr,hřídel elektromotoru a tedy i celého systému se otáčí stále stejným směrem.

Obdobně u generátoru přetáčením rámu přes svislou polohu se změní směr magnetického toku procházejícího rámem s cívkou a v ní začne téci proud opačným směrem.Současně ale stěrací kontakty z cívky na rámu začnou do vnějšího obvodu odebírat proud opačně,takže ve vnějším obvodu teče proud stále stejným směrem,i když se mění směr magnetického toku cívkou.

Tedy i přes změnu směru magnetického toku cívkou generátoru teče společným obvodem systému proud stále stejným směrem.Obdobně i přes změnu směru dvou magnetických sil u elektromotoru se společný hřídel systému otáčí stále stejným směrem.

Podstata systému

editovat

Podstatou ideálního systému obousměrné přeměny mechanické a elektrické energie je to,že i přes měnící se tok magnetické energie a měnící se směr dvojice magnetických sil se společný hřídel systému otáčí stále stejným směrem a společným obvodem systému teče proud také stále stejným směrem.

Prvky kvantové mechaniky

editovat

Jedním z jejích prvků je to,že to,co je vlevo je i vpravo.A na společné hřídeli systému jsou vlevo i vpravo stejné stroje.

Dalším principem kvantové mechaniky je to,že to,co je uvnitř je i zvenku.Ve vnitřním obvodu systému teče proud stejným směrem a zvenku společná hřídel se otáčí také stejným směrem.

Cívky systému tvoří uzavřený obousměrný obvod.Něco podobného je třeba i v sociologii.

Blaise pascal

editovat

Řekl:Nechť spravedlnost je silná nebo síla spravedlivá.