Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Indukce a dvojice magnetických sil

Rotace a obousměrná uzavřenost umožňuje oboustrannou přeměnu elektrické a magnetické energie.Přesvědčme se o tom

Elektromotor,který přeměňuje elektrickou energii na mechanickou i generátor,který přeměňuje mechanickou energii na energii elektrickou mají prakticky stejnou konstrukci,ale každý pracuje na jiném principu.

Elektromotor pracuje na základě Newtonova principu akce a reakce v tomto znění:Jestliže proud působí silou na magnety,tak magnety zase musí působit stejně velkou,ale opačnou silou na proud.

Generátor zase pracuje na základě Faradayova principu elektromagnetické indukce v tomto znění:Jestliže smyčkou drátu prochází magnetické pole měnící se velikosti ať už tak,že se smyčka sama pohybuje v neměnném magnetickém poli,kde se mění magnetický potenciál,nebo se v blízkosti pole pohybují magnety a nebo se vypíná a zapíná proud v cívce někde nablízku,protéká smyčkou elektrický proud.

Pokračování v dalším článku