Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Energie pole 4


Elektromagnetická indukce kontra zákon zachování energie

editovat

K samoindukci dochází v jediné cívce při přerušení proudu v ní.Přesvědčme se,že zde dochází k duálnímu jevu.

1.Siločáry magnetického pole cívky vytvořeného elektrickým proudem v ní procházejí jí samotnou.

2.Toto magnetické pole cívky má magnetickou energii.

Přerušením proudu v cívce dochází k dalšímu duálnímu jevu.

1.Tím,že siločáry magnetického pole cívky procházejí jí samotnou, dojde přerušením proudu v cívce k tak velké změně magnetického toku procházejícího cívkou,který podle zákona elektromagnetické indukce vytvoří podél drátů cívky tak intenzivní elektrické pole,potažmo EMS,tak velkou elektromotorickou sílu,která dokáže přenést elektrický náboj přes mezeru ve vypínači,který přerušil proud v cívce.

2.Tím,že jsme přerušili proud v cívce,čímž zaniklo její magnetické pole,ale nezanikla jeho magnetická energie.Ta se mohla pouze nějak přeměnit.Čili v obvodu s cívkou se někde musela vykonat práce.Jiskra ve vypínači nám naznačuje,kde se vykonala.Zahřátím vzduchu v mezeře vypínač se tam magnetická energie přeměnila v teplo.

Co se stalo skutečně při samoindukci v cívce nevíme.Nevíme,který ze dvou uvedených popisů tohoto děje je správný.Je to prostě dualita.