Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 19

Indukce vytváří řetěz

Řetězení událostí Editovat

Můj otec trochu kdysi pomohl mamince mé neteře.Ani ve snu ho zřejmě ale nenapadlo,že teď její dcera trochu pomůže mě.Řetězce fungují.

KROK PO KROKU K POKROKU Editovat

To bylo krédo počítačových kurzů pro seniory,které vedla pani Michková na Radnici Prahy 4.

Indukční řetěz Editovat

představme si přirozená čísla jako řetěz: n = 1,n plus 1 = 2,n = 2,n plus 1 = 3 atd.

Chceme -li tedy dokázat,že něco platí pro každé přirozené n,musíme dokázat,že to platí pro n = 1 a že když to platí pro n,tak to platí i pro n plus 1.

Když tedy chceme dokázat,že derivační vzorec nx0 na(n-1) platí pro každé přirozené n,musíme dokázat,že platí pro n = 1 a že když platí pro jisté n,tak že platí i pro n plus 1,čili,že platí i ve formě (n plus1)x0 na n.

Dva principy řetězu Editovat

1.Musí existovat jeho první článek 2.Musí existovat schopnost ke každému článku přiřadit článek další.

=Kvantový řetěz Editovat

V kvantové mechanice čas není nebo se mění skokem.Neboli plyne ve formě Planckových čČSOVÝCH ÚČINKOVÝCH KVANT.Lze si je tedy také představit jako řetěz s těmi dvěma charakteristikami.

1.Existuje první časové kvantum. 2.Existuje schopnost ke každému časovému kvantu přiřadit kvantum další.Při kratších časových kvantech by zřejmě tato vlastnost mizela. [Matematika][Fyzika]